Детски играчки от igra4kite.com - Заслужава си да си Малък     Facebook Page igra4kite   Google plus page igra4kite   Блогът на Играчките

 
Безплатна доставка за поръчки над 89.99
   » » Моята регистрация  |  Състояние на кошницата  |  Поръчай   

Общи условия на igra4kite.com

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА IGRA4KITE.COM

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Кабит” ООД, наричано по-долу "IGRA4KITE.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.igra4kite.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Кабит ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131130459, с адрес гр. София, ул. Рилска обител 60,  имейл адрес: igra4kite@igra4kite.com телефон: 0887489335

                „Кабит ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 104332.  

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.igra4kite.com (наричани за краткост Услуги). Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия или ако нямаш навършени 18 години – не използвай IGRA4KITE.COM

 

                Настоящият документ съдържа информация за дейността на „IGRA4KITE.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "IGRA4KITE.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия, включително съдържащите се в нея Политика за защита на личните данни и Политика за „бисквитки“,  е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „IGRA4KITE.COM”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и IGRA4KITE.COM договор. За сключването на договор е необходимо да се регистрираш като наш потребител. Процедурата по онлайн регистрацията изисква да предоставиш име, фамилия, адрес, телефон за връзка, e-mail и да избереш своя парола, с която да се идентифицираш като потребител. С предоставянето на посочените данни ти декларираш, че същите са актуални. Твоят e-mail адрес е средството, с което се идентифицираш в igra4kite.com, а паролата ти е достъпна само за теб. В случай че я забравиш или желаеш да я промениш, ние ти осигуряваме тази възможност. Данните, които ни предоставяш в хода на процедурата по регистрация, ще използваме съгласно Политиката за защита на личните данни. За повече информация виж секция Политика за защита на личните данни по-долу.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1. Услугите, предоставяна от „IGRA4KITE.COM” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „IGRA4KITE.COM” e електронен магазин, достъпен на сайта http://www.igra4kite.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от IGRA4KITE.COM” стоки.

ПОРЪЧКА
Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „IGRA4KITE.COM”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „IGRA4KITE.COM” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „IGRA4KITE.COM”.
(3) При липса на наличност от дадена стока „IGRA4KITE.COM“ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 4. (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „IGRA4KITE.COM”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ на плащане на цената, да потвърди, че е запознат с Общите условия, Политиките за поверителност и „бисквитки“, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ
Чл. 5. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „IGRA4KITE.COM” към момента на извършване на поръчката, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 6. „IGRA4KITE.COM” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 7. (1) „IGRA4KITE.COM” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „IGRA4KITE.COM”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание и други).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока /освен ако изрично не е упоменато друго/.

                ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 9. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.igra4kite.com е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път и EasyPay.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката /освен ако изрично не е уговорено друго/.

Чл. 10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 11. „IGRA4KITE.COM” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „IGRA4KITE.COM”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „IGRA4KITE.COM” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, дата на поръчката и дата на доставката.
(3) „IGRA4KITE.COM“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „IGRA4KITE.COM“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „IGRA4KITE.COM“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител /e-mail/.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „IGRA4KITE.COM” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) „IGRA4KITE.COM“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „IGRA4KITE.COM” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „IGRA4KITE.COM“ е направил допълнителни от регламентираните в поръчката разноски предварително съгласувани с Потребителя и Потребителят се откаже от договора, „IGRA4KITE.COM“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 13. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

1. доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2.  доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Чл. 14.  „IGRA4KITE.COM” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Пoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa въpнe cтoкaтa в тъpгoвcки вид, кoйтo пoзвoлявa пocлeдвaщaтa й пpoдaжбa, ocвeн aкo paзoпaкoвaнeтo нa cтoкaтa вoди дo oчeвиднo нapyшaвaнe нa тъpгoвcкия вид нa cтoкaтa, кaтo нo нe caмo paзpyшимa кyтия, xepмeтичecки oпaкoвки и дpyги cxoдни cлyчaи. B cлyчaй нa нapyшeн тъpгoвcки вид нa cтoкaтa, въпpeки чe Пoтpeбитeлят e пpиeл cтoкaтa бeз зaбeлeжки, Дocтaвчикът имa пpaвo пo cвoя пpeцeнкa дa oткaжe дa пpиeмe oткaз oт дoгoвopa или дa нaчиcли нa Пoтpeбитeля paзxoди зa възcтaнoвявaнe нa cтoкaтa в тъpгoвcки вид.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 16.  Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 18.  (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „IGRA4KITE.COM“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „IGRA4KITE.COM“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 20.  (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако “IGRA4KITE.COM“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 21.  (1) „IGRA4KITE.COM“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „IGRA4KITE.COM“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 22. (1) „IGRA4KITE.COM“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 24.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „IGRA4KITE.COM” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „IGRA4KITE.COM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „IGRA4KITE.COM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „IGRA4KITE.COM”, „IGRA4KITE.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „IGRA4KITE.COM”.

Чл. 25. (1) „IGRA4KITE.COM” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „IGRA4KITE.COM” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „IGRA4KITE.COM” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26.  „IGRA4KITE.COM” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 27. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „IGRA4KITE.COM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 28. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 30. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 31. (1) „IGRA4KITE.COM” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „IGRA4KITE.COM” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез собствен транспорт на „IGRA4KITE.COM“ или чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://www.igra4kite.com .

Цени за доставка
Безплатна доставка – поръчки на стойност над 89,99лв. и с тегло до 5кг. се доставят безплатно до всяко населено място в България. Таксата за доставка се определя от стойността и теглото на поръчаните продукти /като има случаи, в които теглото се изчислява на база обем на продукта или така нареченото обемно тегло – в тези случаи това е упоменато изрично в описанието на съответния продукт/. Таксата доставка се калкулира автоматично в онлайн магазин igra4kite.com преди финализирането на поръчката.

Таблицасценитезадоставки:


Стойност на поръчката

Тегло на поръчката

Цена за доставка

над 89,99лв.

   0-5 кг.

Безплатна доставка

под 89,99лв.

   0-5 кг.

4,99 лв.

 

5-10 кг.

6.99 лв.

 

10-20 кг.

9.99лв.

 

20-50 кг.

18.99 лв.

 

50-100 кг.

24.99 лв.

 

> 100 кг.

39.99 лв.

Преди изпращане на поръчаната стока, „IGRA4KITE.COM” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
„IGRA4KITE.COM“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в срок от 2 работни дни. При извънредни обстоятелства „IGRA4KITE.COM” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Съгласно чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, размер, модел, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или имейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени аналогични артикули (цветове, модели, десени) със същото качество и цена. Ако не се съгласите поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана. 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката веднага след доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„IGRA4KITE.COM” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Регистрация и идентификация

 „IGRA4KITE.COM” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията.

„IGRA4KITE.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „IGRA4KITE.COM” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“IGRA4KITE.COM” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „IGRA4KITE.COM”, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „IGRA4KITE.COM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “IGRA4KITE.COM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „IGRA4KITE.COM” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “IGRA4KITE.COM” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „IGRA4KITE.COM”.
Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „IGRA4KITE.COM”.
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „IGRA4KITE.COM” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

                Поверителността на вашите лични данни е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.         
С цел сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока/услуга, в електронен магазин igra4kite.com („Сайта“)собственост на Кабит ООД с адрес на управление: София, ул. Рилска обител 60, ЕИК: 131130459 обработваме данни на физически лица в съответствие с настоящата Политика.
Кабит ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и приложението, както и при закупуването на нашите продукти. При обработването на лични данни Кабит ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 (накратко Регламент/а) и Закона за защита на личните данни.
Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:
Във връзка с предоставяните Услуги, сключване и изпълнение на договори НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на електронрн магазин igra4kite.com без регистрация
(б) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като потребители / клиенти
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, или друга кореспонденция към Кабит ООД
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания или друга кореспонденция, отправена към Кабит ООД
(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за продажба от разстояние
II.  Лични данни, които обработваме:

 • Които Вие предоставяте:

                За да Ви предоставим стоки/услуги, сключим договор за продажба от разстояние с Вас и да го изпълним, е необходимо да получим определена информация от ваша страна. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея / или да сключим съответния договор за продажба от разстояние. Това са: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка / държава, град, улица, номер/, телефонен номер.
Кореспонденция
При запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Кабит ООД, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез телефонни обаждания,  чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.
Абонаменти /новини, бюлетини/
Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти, промоции, игри и други новини и предложения. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Специални категории (чувствителни) данни
Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
Кабит ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за съгласие в Сайта, добавите предпочитания, настройки и др. с цел подобряване на услугата.

 • Които са свързани с процеса на ползване на Сайта

                В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услуги / за сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояния. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.
Сървърни логове. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.
Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.
III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:
Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана с предоставяните Услуги / сключване и изпълнение на договори за продажба от разстояние. Също така, ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.
Кабит ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:
• сключването на договори за продажба от разстояние между Вас и Кабит ООД
• изпълнението на законовите задължения на Кабит ООД.
• изпълнение на сключения договор / поръчката Ви
• информирането Ви за продукти и услуги по имейл, за което сте заявили съгласието си. 
• предоставянето на услуги;
• регистрацията Ви на уебсайта или приложението
• администрирането на уебсайта и приложението;
• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт;
• администриране на всички томболи/игри, провеждани от Кабит ООД.
• измерване и анализиране на нашата реклама;
• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;
Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в Регламента и закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
Ние обработваме данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи.
IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите/ изпълнение на договорите за продажба от разстояние, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.


Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни

За целия период на поддържане на акаунта в Сайта

Данните Ви идентифицират като страна по Договори за продажба от разстояние в Сайта.

Абонаменти за известия за нови продукти, промоции – директен маркетинг

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти, промоции – директен маркетинг Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бисквити

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

                В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, данните се запазват до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
Съхранение (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на съхранение на данните.
V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?
Кабит ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договора за продажба от разстояниете, НИЕ предоставяме Ваши лични данни на:

 • нашите служители, професионални съветници, IT специалисти
 • доставчици, бизнес партньори, подизпълнители и застрахователи
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме личните Ви данни
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на Кабит ООД
 • доставчици на търсачки и уеб анализи

                При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.
Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права. Това включва и обмен на информация с държавни, регулаторни и разследващи органи, както и други организации с  цел защита от измами.
Нашият уеб сайт и приложението може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някои от тези уебсайтове, имайте предвид, че те имат собствени правила за поверителност и носят отговорност за тях.
Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.
VI. Вашите права по отношение на личните данни
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение, дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация, относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през акаунта си в сайта.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез подаване на искане за закриване на акаунт.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

 • Право за уведомяване на трети лица.

Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми трети лица, когато той им е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработката им.

 • Право на преносимост на данните.

Имате право да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено от наша страна.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от вас съгласие за обработка на лични данни.
Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
При услуги като абонамента за нови продукти, оферти и промоции – директен маркетинг по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

VII. Точност на информацитята
Кабит ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни
С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и нашите клиенти/потребители/партньори, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламента.
Прилагаме най-добрите практики съобразени с международните стандарти.
Компанията е приела необходимите правила, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни. Тези мерки включват всички необходими процедури  вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните. 
За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
IX. Контакти
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Кабит ООД:

 • Адрес за кореспонденция: София, ул.Рилска обител 60
 • Имейл: igra4kite@igra4kite.com
 • Тел.: 0887489335

Политика за „бисквитки“
Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.
Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „IGRA4KITE.COM“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Нормативна уредба

„Кабит ” ООД е търговец по смисъла на НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, наричана Наредбата.

„Кабит ” ООД, преди да предостави играчка на пазара, трябва да провери има ли играчката нанесена СЕ маркировка, нанесени данни по чл. 16, чл. 17, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредбата, и придружава ли се от инструкция за употреба и информация за безопасност на български език.

„Кабит ” ООД осигурява условия на съхраняване и/или за транспортиране на внасяните/предлаганите на пазара играчки, които не застрашават съответствието им с изискванията на част втора от Наредбата.

„Кабит ” ООД води регистри, които съдържат данните по чл. 24, ал. 1 от Наредбата и информация за икономическия оператор, от когото са получили играчките.
„Кабит ” ООД пази регистрите за период 10 години, след като играчката е пусната на пазара или след като играчката е била доставена на съответния икономически оператор.

При мотивирано искане от органите за надзор на пазара „Кабит ” ООД предоставя техническата документация и копие от ЕО декларацията за съответствие.

При предположения или достатъчни основания, че играчка не съответства на съществените изисквания по част втора от Наредбата, „Кабит ” ООД не пуска/не предоставя тази играчка на пазара, докато несъответствието не бъде отстранено.
(2) Когато играчката представлява риск, „Кабит ” ООД информира за това производителя или вносителя и органите за надзор на пазара.

„Кабит ” ООД, когато има предположения или достатъчни основания, че дадена играчка, предоставена на пазара, не съответства на приложимото за нея законодателство, информира незабавно производителя или вносителя да предприемат действията, предвидени в чл. 19, ал. 1 от Наредбата, и когато е необходимо, им сътрудничи.

Приятно пазаруване
www.igra4kite.com

Продължи
Производители
AirFree - Въздухопречиствател E80
AirFree - Въздухопречиствател E80
Цена: 411.90 лв.
Цена: 399.00 лв.
Вход
E-Mail Адрес:

Парола:


Забравена парола ?
Нов потребител
Раници с подарък Disney


Онлайн магазин за детски играчки - igra4kite.com
Powered by osCommerce
 

Remote IP адрес: 54.198.55.167