Имаш нужда от помощ? 
0887 489 335

Меню
Меню
HEADU - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Feb/ 8/2021

HEADU - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Игра през целия живот е в основта на обучителния методна Headu метод, който насърчава, стимулира и развива естествената интелигентност на децата чрез игра, със забавни устройства за обучение.Ориентиран към обучението на основни и полезни умения, които тренират по спонтанен и непринуден начин капацитета за учене през целия живот.

Основната идея е децата да активират не една, а множество форми на интелигентност и да се възползват от множество интелектуални ресурси, когато усвояват нови умения. Всяко дете се ражда с уникална комбинация от естествени интелигентности. Разпознаването им в ранна възраст позволява на възпитателя да насърчи и развие най-подходящите начини на мислене за изграждане на различните умения.

Развитието на интелигентността на детето чрез придобиване на широк спектър от основни умения може да се постигне чрез фокусиране върху основните концепции на всяка сфера на знанието. Представено в табличен вид, изграждането на интелигентността изглежда по този начин.


Да разгледаме основните насоки, чрез които се развива специфичната детска интелигентност
Използването на играта е ключово средство за създаване на умения. Играта има потенциала на  истинската движеща сила на дейностите на детето, като в същото време предлага възможност за насърчаване на придобиването на определен  набор  от умения  и използване на специфични форми на интелигентност.

Личност

 В този контекст американският психолог Хауърд Гарднър определя две форми на интелигентност - вътрешноличностна и междуличностна, като две страни на една и съща монета: лична или емоционална интелигентност. Вътреличностната интелигентност се наблюдава при индивиди, които осъзнават собствените си емоционални състояния, чувства и мотивация. Те са склонни да бъдат решаващи при вземането на решения, умеят да постигат цели, да оценяват своите силни и слаби страни и най-общо казано, могат да управляват живота си ефективно. Доказателство за тенденция към вътрешноличностна интелигентност при децата би била способността да се хранят, обличат и да се грижат за личната хигиена самостоятелно или да правят своите домашни, без да се налага напомняне от възрастен. Междуличностната интелигентност се наблюдава при хора, които умеят да оценяват чувствата, емоциите, страховете, желанията и намеренията на хората около тях: този човек работи добре в екип и има потенциала да бъде  добър лидер. Общителните деца имат тази склонност, тези, които взаимодействат естествено с възрастни и връстници и които предлагат и организират групови дейности.

           

Лингвистика

 Лингвистичната интелигентност е типична за хората, които използват богат и разнообразен подбор на думи,  творчески изразявайки се ясно и уместно както при писане, така и при говорене. Те лесно научават нови думи, отлично слушат, могат бързо да различават различните езикови регистри и са свикнали да мислят за езика. Някои бебета показват тази способност, когато са само на месеци и, като се има предвид, че словесният език е важно средство за комуникация, те много бързо се забелязват от възрастните.

Музика

 Музикалната интелигентност обикновено се развива при хора, „с ухо“ за музика. Те имат способността да разпознават височината на звуците, хармоничните структури, промените в тона и тембъра и да възпроизвеждат или измислят ритми. Музиката е важна за хората с тази интелигентност, те не могат да живеят без нея, поради което тя се превръща в жизненоважна характеристика на ежедневието им! Децата с музикална интелигентност проявяват естествен талант за един или повече музикални инструменти и за песен от най-ранна възраст.

Тяло

 Телесно-кинестетичната интелигентност принадлежи както на гимнастичките, така и на танцьорите, както и на футболистите и актьорите, да не говорим за златарите и занаятчиите; с други думи, това е способността да контролираш и координираш собствените си движения,да  притежаваш широк спектър от жестове и мимика и добра сръчност. По-общо казано, това е интелигентността на хората с добър физически контрол: може да се наблюдава при деца с добър баланс и координация на тялото, които проявяват талант за ръчни задачи, използват добре словесен език и имат способности за спорт.

                           

Пространство

 Хората, които са силни във визуално-пространствения интелект, възприемат и запомнят лесно както прости, така и сложни форми, запомнят външните характеристики на предметите и имат добро чувство за пространствена ориентация. Освен това, добър визуално-пространствен интелект се наблюдава при тези, които могат да визуализират психически нещата и ситуациите без никакви визуални стимули. Тази интелигентност се разпознава при деца, които имат добра памет за детайли, които могат да създават фигуративни композиции и които лесно могат да се ориентират на нови места.   

        

Логика

 Логико-математическата интелигентност е доминираща при индивидите, които могат бързо да извършват изчисления и да решават проблеми, използвайки индуктивни и дедуктивни разсъждения. Характерно за хората, които имат добри умения за решаване на проблеми, могат да подредят света в схематична форма, могат да мислят за абстрактни идеи и са в състояние да обобщават концепциите. Децата, които се справят добре с умствените изчисления, могат да класифицират обектите, да виждат връзките между нещата и да се изразяват сбито, имат логико-математическа интелигентност.

                       

Природа

 Натуралистичната интелигентност е особено осъзнаване на природата, околната среда и живите същества. Това осъзнаване води до способността да разпознаваме и класифицираме много видове и т.н. в света около нас. Децата с този вид интелигентност проявяват голям интерес към природните явления, животните и растенията.

                              

Headu s.r.l. създава забавни, висококачествени игри, играчки, книги и приложения, които помагат на децата да усвоят основни умения, използвайки иновативен метод на учене.

За да сме подготвени за бъдещето в този взаимосвързан свят, трябва да сме постоянно в крак с знанията, докато те продължават да се развиват. Това изисква нови начини на мислене и учене от най-ранна възраст. Образованието трябва да се адаптира към предпочитанията и талантите на индивида.

източник: HEADU

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Търговски марки

Търговски марки

HEADU - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

HEADU - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Игра през целия живот е в основта на обучителния методна Headu метод, който насърчава, стимулира и развива естествената интелигентност на децата чрез игра Игра през целия живот е в основта на обучителния методна Headu метод, който насърчава, стимулира и развива естествената интелигентност на децата чрез игра 2021-02-09T00:06:55+02:00 HEADU - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

<p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;">Игра през целия живот е в основта на обучителния методна Headu метод, който насърчава, стимулира и развива естествената интелигентност на децата чрез игра, със забавни устройства за обучение.Ориентиран към обучението на основни и полезни умения, които тренират по спонтанен и непринуден начин капацитета за учене през целия живот.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;">Основната идея е децата да активират не една, а множество форми на интелигентност и да се възползват от множество интелектуални ресурси, когато усвояват нови умения. Всяко дете се ражда с уникална комбинация от естествени интелигентности. Разпознаването им в ранна възраст позволява на възпитателя да насърчи и развие най-подходящите начини на мислене за изграждане на различните умения.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;">Развитието на интелигентността на детето чрез придобиване на широк спектър от основни умения може да се постигне чрез фокусиране върху основните концепции на всяка сфера на знанието. Представено в табличен вид, изграждането на интелигентността изглежда по този начин.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/pictures-blog-headu.jpg" /><br />Да разгледаме основните насоки, чрез които се развива специфичната детска интелигентност</span>Използването на играта е ключово средство за създаване на умения. Играта има потенциала на &nbsp;истинската движеща сила на дейностите на детето, като в същото време предлага възможност за насърчаване на придобиването на определен&nbsp; набор &nbsp;от умения &nbsp;и използване на специфични форми на интелигентност.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Личност</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/personal.jpg" width="55" height="57" />&nbsp;В този контекст американският психолог Хауърд Гарднър определя две форми на интелигентност - вътрешноличностна и междуличностна, като две страни на една и съща монета: лична или емоционална интелигентност. Вътреличностната интелигентност се наблюдава при индивиди, които осъзнават собствените си емоционални състояния, чувства и мотивация. Те са склонни да бъдат решаващи при вземането на решения, умеят да постигат цели, да оценяват своите силни и слаби страни и най-общо казано, могат да управляват живота си ефективно. Доказателство за тенденция към вътрешноличностна интелигентност при децата би била способността да се хранят, обличат и да се грижат за личната хигиена самостоятелно или да правят своите домашни, без да се налага напомняне от възрастен. Междуличностната интелигентност се наблюдава при хора, които умеят да оценяват чувствата, емоциите, страховете, желанията и намеренията на хората около тях: този човек работи добре в екип и има потенциала да бъде &nbsp;добър лидер. Общителните деца имат тази склонност, тези, които взаимодействат естествено с възрастни и връстници и които предлагат и организират групови дейности.</span></p> <table height="255" style="width: 828px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 277px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-detski-pazel-kak-sme-napraveni-montesori-22823" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-detski-pazel-kak-sme-napraveni-montesori-22823-image_5d9db7c94b919_1280x1280.jpeg" width="232" height="232" /></a></td> <td style="width: 278px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/haedu-montessori-flash-karti-emocii-i-deystviya-hen24650" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/haedu-montessori-flas-karti-emocii-i-dejstvia-hen24650-image_5e760efe3be32_1280x1280.jpeg" width="217" height="217" /></a></span></td> <td style="width: 251px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/haedu-zabavna-igra-valshebna-gora-hmu24865" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/haedu-zabavna-igra-valsebna-gora-hmu24865-image_5e76172138427_1280x1280.jpeg" /></a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Лингвистика</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/linguistic.jpg" width="54" height="56" />&nbsp;Лингвистичната интелигентност е типична за хората, които използват богат и разнообразен подбор на думи, &nbsp;творчески изразявайки се ясно и уместно както при писане, така и при говорене. Те лесно научават нови думи, отлично слушат, могат бързо да различават различните езикови регистри и са свикнали да мислят за езика. Някои бебета показват тази способност, когато са само на месеци и, като се има предвид, че словесният език е важно средство за комуникация, те много бързо се забелязват от възрастните.</span></p> <table height="213" style="width: 825px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 280px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-detski-flash-karti-montesori-22700" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-detski-flas-karti-montesori-22700-image_5d9d74e597285_1280x1280.jpeg" width="244" height="244" /></a></span></td> <td style="width: 283px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/haedu-flash-karti-razkaji-prikazka-hmu23745" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/haedu-flas-karti-razkazi-prikazka-hmu23745-image_5e75d04c65e33_1280x1280.jpeg" width="222" height="222" /></a></span></td> <td style="width: 240px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/haedu-detska-igra-razkaji-istoriya-hmu24063" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/haedu-detska-igra-razkazi-istoria-hmu24063-image_5e75d6974b1db_1280x1280.jpeg" width="238" height="238" /></a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Музика</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/music.jpg" width="52" height="52" />&nbsp;Музикалната интелигентност обикновено се развива при хора, &bdquo;с ухо&ldquo; за музика. Те имат способността да разпознават височината на звуците, хармоничните структури, промените в тона и тембъра и да възпроизвеждат или измислят ритми. Музиката е важна за хората с тази интелигентност, те не могат да живеят без нея, поради което тя се превръща в жизненоважна характеристика на ежедневието им! Децата с музикална интелигентност проявяват естествен талант за един или повече музикални инструменти и за песен от най-ранна възраст.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Тяло</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/touch.jpg" width="53" height="53" />&nbsp;Телесно-кинестетичната интелигентност принадлежи както на гимнастичките, така и на танцьорите, както и на футболистите и актьорите, да не говорим за златарите и занаятчиите; с други думи, това е способността да контролираш и координираш собствените си движения,да &nbsp;притежаваш широк спектър от жестове и мимика и добра сръчност. По-общо казано, това е интелигентността на хората с добър физически контрол: може да се наблюдава при деца с добър баланс и координация на тялото, които проявяват талант за ръчни задачи, използват добре словесен език и имат способности за спорт.</span></p> <table height="213" style="width: 836px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 281px;"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-moyat-parvi-pazel-v-gorata-s-5-darveni-jivotinki-montesori-20133" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-moat-parvi-pazel-v-gorata-s-5-darveni-zivotinki-montesori-20133-image_5d9de1cebeddc_1280x1280.jpeg" width="208" height="208" /></a></span></td> <td style="width: 281px;"><span></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-flash-karti-za-dokosvane-s-jivotni-montesori-23738" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-flas-karti-za-dokosvane-s-zivotni-montesori-23738-image_5f6b2cc845e93_1280x1280.jpeg" width="210" height="210" /></a><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-flash-karti-za-dokosvane-s-jivotni-montesori-23738" target="_blank" rel="noopener"><br /></a></span></td> <td style="width: 252px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/haedu-montessori-napravi-3d-jivotni-hmu24704" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/haedu-montessori-napravi-3d-zivotni-hmu24704-image_5e7610dddf844_1280x1280.jpeg" width="217" height="217" /></a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Пространство</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/see.jpg" width="46" height="46" />&nbsp;</strong>Хората, които са силни във визуално-пространствения интелект, възприемат и запомнят лесно както прости, така и сложни форми, запомнят външните характеристики на предметите и имат добро чувство за пространствена ориентация. Освен това, добър визуално-пространствен интелект се наблюдава при тези, които могат да визуализират психически нещата и ситуациите без никакви визуални стимули. Тази интелигентност се разпознава при деца, които имат добра памет за детайли, които могат да създават фигуративни композиции и които лесно могат да се ориентират на нови места.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <table height="261" style="width: 822px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 285px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-obrazovatelna-igra-memogeyt-21123" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-obrazovatelna-igra-memogejt-21123-image_5d972725efc22_1280x1280.jpeg" width="224" height="224" /></a></td> <td style="width: 285px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-detski-pazel-uchilishte-za-risuvane-stapka-po-stapka-21062" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-detski-pazel-ucilise-za-risuvane-stapka-po-stapka-21062-image_5e7204fdd01fa_1280x1280.jpeg" width="250" height="250" /></a></span></td> <td style="width: 230px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-memo-igra-shef-kuhnya-24766" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-memo-igra-sef-kuhna-24766-image_5f6c6094cb054_1280x1280.jpeg" width="249" height="249" /></a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Логика</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/think.jpg" width="50" height="50" />&nbsp;Логико-математическата интелигентност е доминираща при индивидите, които могат бързо да извършват изчисления и да решават проблеми, използвайки индуктивни и дедуктивни разсъждения. Характерно за хората, които имат добри умения за решаване на проблеми, могат да подредят света в схематична форма, могат да мислят за абстрактни идеи и са в състояние да обобщават концепциите. Децата, които се справят добре с умствените изчисления, могат да класифицират обектите, да виждат връзките между нещата и да се изразяват сбито, имат логико-математическа интелигентност.</span></p> <table height="83" style="width: 845px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 283px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-flash-karti-bebeshka-logika-montesori-23813" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-flas-karti-bebeska-logika-montesori-23813-image_5f6b36f151776_1280x1280.jpeg" width="217" height="217" /></a></span></td> <td style="width: 283px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-detski-pazel-logika-20751" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-detski-pazel-logika-20751-image_5d96e86b718ee_1280x1280.jpeg" width="222" height="222" /></a></span></td> <td style="width: 257px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-igra-na-protivopolojnostite-20805" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-igra-na-protivopoloznostite-20805-image_5d97075061d15_1280x1280.jpeg" width="227" height="227" /></a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Природа</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/nature.jpg" width="50" height="50" />&nbsp;Натуралистичната интелигентност е особено осъзнаване на природата, околната среда и живите същества. Това осъзнаване води до способността да разпознаваме и класифицираме много видове и т.н. в света около нас. Децата с този вид интелигентност проявяват голям интерес към природните явления, животните и растенията.</span></p> <table height="17" style="width: 847px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 289px;">&nbsp;&nbsp;<span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-detski-pazel-choveshkoto-tyalo-montesori-22762" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-detski-pazel-coveskoto-talo-montesori-22762-image_5e71ec845cf67_1280x1280.jpeg" width="233" height="233" /></a></span></td> <td style="width: 290px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/headu-zabavna-igra-loto-sezoni-montesori-24155" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/headu-zabavna-igra-loto-sezoni-montesori-24155-image_5f6b3cc12b2d2_1280x1280.jpeg" width="216" height="216" /></a></span></td> <td style="width: 246px;"><span><a href="https://www.igra4kite.com/product/haedu-montessori-moyata-parva-gradina-hmu24148" target="_blank" rel="noopener">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11561/files/image/haedu-montessori-moata-parva-gradina-hmu24148-image_5e75d92c583cf_1280x1280.jpeg" width="215" height="215" /></a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Headu s.r.l.</strong> създава забавни, висококачествени игри, играчки, книги и приложения, които помагат на децата да усвоят основни умения, използвайки иновативен метод на учене.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;">За да сме подготвени за бъдещето в този взаимосвързан свят, трябва да сме постоянно в крак с знанията, докато те продължават да се развиват. Това изисква нови начини на мислене и учене от най-ранна възраст. Образованието трябва да се адаптира към предпочитанията и талантите на индивида.</span></p> <p><span style="font-size: 8pt;">източник: <a href="https://www.headu.com/en/" target="_blank" rel="noopener">HEADU</a></span></p>

,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки